Христоматия за малките читатели от 4 клас


Легенда за съвършенството и завистта

Петър Славински


Майката Природа решила, че за красивото синьо небе трябва да има огледала на земята и създала езерата.
Ала когато видяла отразените в тях бели пухкави облаци с чудновати форми, рекла си:
– А защо в спокойните води на езерата да не се оглеждат и тъй красиви живи същества?
Така, за да украси езерата, майката Природа създала величествената, ненагледна птица лебед.
Това ще да е станало в час на вдъхновение, защото майката Природа надарила тази птица с всичко най-хубаво, което имала във въображението си:
Тяло – с изящна форма, пухкаво и бяло като летните облаци.
Шия – дълга и грациозна, с миловидна главица, златиста човка и топли тъмнокафяви очи.
Глас – пеещ като сребърни камбанки.
Нозе – като весла, за да плува бързо и изкусно.
Крила – с широк размах и тъй силни, че да облита свободно континенти, морета и океани.
И любов – която между бащата и майката е тъй нежна и постоянна, че дори когато едната от птиците загине, другата умира от тъга по нея…
Създала майката Природа това съвършено същество и поспряла да му се полюбува. Величествената птица се реела по водното огледало, което сияело многоцветно от залезното слънце. И я виждала удвоена: горната – ослепително бяла, а отразената във водата – обагрена с цветовете на небето, ту огненочервена, ту златиста, ту с цвета на зелените водорасли. Тогава майката Природа замислено казала на лебеда:
– Създадох те най-красива и съвършена от птиците. Но и ще имаш много завистници за това. Как ще се преборваш с тяхната злоба?
– Научи ме – помолил лебедът.
– Искаш ли да ти дам червения цвят на горещата кръв? Тогава ти ще бъдеш най-силната от птиците и ще можеш да надвиваш всички свои врагове.
– Не – отвърнал лебедът.
– Ако ти дам зеления цвят на отровата, ти ще бъдеш най-злата и злобна от птиците. Тогава всички ще се плашат и ще бягат от теб.
– Не, не искам!
– Ако ти дам жълтия цвят на ненавистта, ще бъдеш най-притворната и лукава от птиците, ще умееш да се преструваш, да лъжеш, да клеветиш. Тогава всички ще се отвращават и ще странят от теб…
– Не искам, не искам!
– Но ако останеш с белия цвят на невинността, ще си най-добрата, най-благородната и най-любима от птиците. Ала тогава ще бъдеш съвсем безпомощна и беззащитна срещу злите!
– Остави ми белия цвят – казал лебедът. – Нека да бъда любим на добрите. А те ще ме бранят от злите завистници!
Така майката Природа създала най-съвършената от птиците, за да бъде героиня на много легенди за красотата и доброто в живота!


ОБРАТНО КЪМ ЛЕГЕНДИ ЗА ДЕЦА