Христоматия за малките читатели от 4 клас


Янка разговаря с гората

народна песен


Янка през гора вървеше,
с крушово листо свиреше
и на гората думаше:
– Горо ле, горо зелена,
и ти, Пирин планино,
видя ли, горо, да минат,
да минат, горо, хайдути,
моето братче да водят,
моето братче Иванчо?
Току си Янка издума,
пиле запя от клонче:
– Янке ле, булка хубава,
като си толко хубава,
защо си толко глупава?
Ако би гората думала,
не би я секли дървари,
не би тя крила хайдути!


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА