Христоматия за малките читатели от 4 клас


Ех, че време! Ех, че сняг!

Георги Авгарски


Над тополки, над ели
ситен сняг вали, вали
и рекичката бъбрива
в снежен,
нежен
пух се скрива.

През долчини, през била
Баба Зима е дошла.
Бяла зима
ветровита,
мило кима
и ни пита:

– Имате ли вече всички
ръкавички
и шейнички?
А ушанки и ботушки,
да ви пазят от вихрушки?
Бяла зима
ветровита,
ту ни кима,
ту налита.

– Хиу, фиу! – буйно вее.
Духа,
буха
и лудее.
– Хайде, палавници малки,
направете си пързалки!

Ех, че време! Ех, че сняг!
Ех, че весел вик и бяг!

ОБРАТНО КЪМ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ДЕЦА