Христоматия за малките читатели от 4 клас


Ситен дъжд вали като маргарит

народна песен


Ситен дъжд вали като маргарит,
моето либе коня си седлае
на гурбет да иде в далечна чужбина.
А аз му думам и му се моля:
– Поседи, либе, и тая година,
тая година и тая зима.
Пари се, либе, сякога печелят,
младост е, либе, веднъж на света,
младост е, либе, като росица:
заран я има, денем я няма.


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА