Христоматия за малките читатели от 4 клас


Легенда за щъркелите


Според една легенда щъркелите са птици през половината време от годината, а през другата половина – хора. Земята, която обитават, се намира накрай света. Там жените не могат да раждат и затова Господ е отредил да идват в нашите земи, преобразени на щъркели, и тук, сред хората, да отглеждат малките си.
Веднъж, когато щъркелите отлитали към своята земя, един любопитен човек решил да ги последва, за да види къде отиват. Летели птиците, летели, а човекът ги следвал, докато стигнали до езеро. Потопили се щъркелите във водата и се превърнали на хора. Тогава чевекът им се открил и те го поканили да живее заедно с тях. Останал той при щъркелите цяла зима, а когато пукнала пролетта и те отново се преобразили на птици, той също приел образа на щъркел.
Долетял в своето село и свил гнездо на покрива на плевнята. Един ден жена му забравила до чешмата на двора гердана си и човекът щъркел го откраднал и го скрил в гнездото. Наесен отново отлетял с щъркелите, но когато се потопил в езерото и възвърнал човешкия си образ, решил да се върне у дома, при семейството си. Върнал се и разказал преживяното, но никой от близките му не повярвал на тази невероятна история и тогава човекът се покатерил до гнездото на плевнята и показал скрития гердан.


ОБРАТНО КЪМ ЛЕГЕНДИ ЗА ДЕЦА