Христоматия за малките читатели от 4 клас


Рано е Неда станала

народна песен


Рано е Неда станала,
в събота сутринта,
па се е Неда омила,
шарен е килим послала,
златно е просо проснала,
седнала да я оплетат
към изток срещу слънцето,
нейните верни другарки.
Като е Неда седнала,
дребни си сълзи порони
и се на Бога помоли:
– Боже ле, вишни високи,
дай ми, Боже, дай ми,
да бъда днеска весела,
да гледам, да се нагледам,
на бащини къщи високи;
да ходя, да се находя,
из бащини двори широки.
Утре е света неделя,
аз ще да ида, отида,
в свекрови двори широки.
И там са двори широки,
но не са като бащини.


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА