Христоматия за малките читатели от 4 клас


Обученият кон

Джани Родари


Известен акробат обучил до съвършенство един кон. Научил го да познава определени букви от азбуката, изписани на големи дървени кубове, които съставяли името му: Пегас. Спектакълът започвал и акробатът питал:
– Господин кон, започни с поклон. Искаш ли да ми кажеш как се казваш?
Пегас, със заучени удари на копитото, избирал една след друга П, Е и така нататък – пет куба в редица и така изписвал с червени букви звучното си име: „ПЕГАС“, подобно на фанфарна музика.
Публиката избухвала в аплодисменти.
В часовете за почивка акробатът научил Пегас да разпознава и неговото име, Теодор. Когато се уверил, че конят знае безпогрешно как се пише и тази дума, започнал да изнася нови спектакли на градския площад.
– Господин кон, бързо на работа. Как се казвам аз?
– ТЕОДОР – отвръщал конят: не с глас, естествено, а избирайки шестте дървени куба с буквите Т, Е, О и така нататък.
Но трябва да ви кажа, че Теодор не бил добър човек и когато можел да сложи ръка върху собствеността на другите, не чакал да го молят. Например веднъж откраднал всичките улични лампи и оставил селото на тъмно. Кметът пощурял да търси крадеца, но не успял да го разкрие.
Една вечер на спектакъла на площада присъствал и кметът.
Неочаквано, той излязъл на арената, дал захарче на коня и го запитал пред всички:
– Конче – вихрогонче, можеш ли да ми кажеш името на крадеца?
При тези думи присъстващите се смълчали.
Конят спрял, видимо затруднен, защото разбирал единствено говора на своя господар. Но за да не се изложи, пристъпил към избора на буквите от азбуката. Първо избрал Т, после Е, О… Знаете какво написал: „ТЕОДОР“.
Горкият акробат станал толкова червен, че веднага се разбрало кой е крадецът. Теодор бил изпратен в затвора, а Пегас получил медал.
Сега живее на издръжка на общината, а учителят от началното училище го учи да пише: „Да живее кметът“.


ОБРАТНО КЪМ ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА