Христоматия за малките читатели от 4 клас


Легенда за Марица, Арда и Тунджа


Марица, Арда и Тунджа били три сестри. Първата била доведена, втората заварена, а третата била природена. Трите момичета се карали коя е по-хубава, по-работна и по-добра. Всеки ден в дома имало сръдни и спорове. Накрая родителите много се ядосали и ги прокълнали. Стигнало ги родителското проклятие и девойките се превърнали в три реки, но пак не се погаждали. Почнали да спорят коя от тях е най-бърза и пак всеки ден нямало мир.
Решили веднъж да се обзаложат – да тръгнат към морето, да преспят в град Одрин, а на заранта да се надпреварват и която стигне първа до там, да бъде призната за победителка. Така смятали да сложат край на споровете си. Само че имали уговорка – която първа се събуди, да събуди и другите, та да тръгнат заедно към морето.
Най-малката сестра – Тунджа – била и най-хитра. Тя не заспала през нощта, но когато пропели петлите, не събудила другите, а се устремила сама по пътя към морето. След час се събудила втората сестра – Арда. Видяла тя, че малката сестра ги е измамила и събудила бързо най-голямата – Марица. Двете много се ядосали и прокълнали измамницата. Нарекли в клетвата си Тунджа да минава през планини и гори, път да им отваря през камънаци и храсталаци.
Така и станало. Виела Тунджа между скали, прекосявала гори и когато двете по-стари сестри се втурнали след нея, пътят им бил проправен от лудетината. Те бързо я застигнали. Събрали се в една река и така заедно тръгнали към морето. Затова сега след Одрин тече една река – Марица.


ОБРАТНО КЪМ ЛЕГЕНДИ ЗА ДЕЦА