Христоматия за малките читатели от 4 клас


Котето и лъвът

Народна приказка


Едно коте додявало много на стопанина си и веднъж той го занесъл в гората и го оставил. Там го намерил лъвът. Той огледал котето и рекъл:
– Ти приличаш на нашия род, но защо си такова дребно?
– Аз при когото живеех, и ти да живееше при него, нямаше да можеш да пораснеш и толкова! – измяукало котето.
– Ами при кого живееше досега? Как се казва и много ли е силен? – питал лъвът. – Ако можеш, намери ми го, та да се преборя с него и да видя дали ще бъде посилен от мене.
Тогава котето разказало на лъва за човека: ходи на два крака, има две ръце и с тях върши всякаква работа. Казва се човек, не е много силен, но с разума и хитростта си надвива и на най-силните животни на света.
– Ако искаш, върви след мене, да намерим някого от тях и да се преборите – рекло котето.
Лъвът се съгласил. Тръгнал подир котето. Вървели така из гората, докато намерили един човек, който сечал дърва.
– Ето го! Този е човекът – казало котето.
Лъвът отишъл при човека и след като го поздровил, му рекъл:
– Приятелю, хайде да се поборим!
Човекът, още като видял лъва, се уплашил, а като чул и думите му, целият се разтреперил. Но като помислил малко, рекъл:
– Бива, лъвчо, да се преборим. Но я ме виж! Аз дойдох тук с работни дрехи, та ти ще трябва да ме почакаш малко, докато ида в село и облека дрехите си за борба.
– Добре, ще чакам! – рекъл лъвът и седнал до едно голямо дърво.
Сега човекът добил поголяма смелост и рекъл:
– Аз се боя, че ти няма да ме чакаш. За да не ида до селото напразно и се обличам в дрехите за борба, ще те вържа за дървото, да не избягаш!
Лъвът, склонил на това. Човекът го вързал добре, па отсякъл един хубав прът и рекъл:
– Ха сега да ти кажа как се боря!
Па захванал да го бие с пръта по гърба, докато лъвът скъсал въжето и хукнал да бяга, та потрошил младата гора. Бягало подир лъва и котето и се спрели чак накрай гората. Лъвът едва дишал и изръмжал на котето:
– Наистина били много лоши твоите господари! Ако бях аз на твое място, то нямаше да мога да живея и да порасна колкото тебе! А сега да бягаме, побратиме, в друга и далечна гора, защото не се живее близо до тия лоши човеци!
Така лъвът се преселил да живее в далечни гори, където трудно го намират хората. А котенцето, привикнало да живее на топло около огнището, да си хапва от господарската гозба, изоставило лъва и се върнало при хората.


ОБРАТНО КЪМ ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА