Христоматия за малките читатели от 4 клас


Гатанки за деца


Вар варосано, зид зидосано,
ни врата има, нито прозорче.
Що е то? (Яйцето)

По бяло поле ходи, черна диря оставя.
Що е то? (Моливът)

Две сестри се карат, но не се удрят.
Който мине помежду им, на парчета го правят.
Що е то? (Ножицата)

Седмина братя – през лятото растат, а през зимата се смаляват.
Що е то? (Дните)

Без сладило подсладява, без горчило огорчава,
плач на радост преобръща, като тръгне не се връща.
Що е то? (Думата)

В бяла нива черно семе с ръце сеем, а с очи жънем.
Що е то! (Книгата)

От вода се ражда, но от водата се бои.
Що е то? (Солта)

Притъмня небето синьо изведнъж
и върху Земята се изсипа д . . . !
Всички хора казват, че е знак добър,
не тръгва никой вънка без ч . . . . !
После, със извита като мост снага,
във небето грейва шарена д . . . !
Панчо Панчев

Греят над нас милиони цветя,
милиони цветя с красота несравнима.
Денем увяхват. Цъфтят през нощта.
Денем ги няма. Нощем ги има.
Що е то? Звездите)

Тя ме води в бездънни простори
и отключва железни врати.
Тя си няма уста, а говори.
Тя си няма крила, а лети.
Що е то? (Книгата)
Георги Струмски


ОБРАТНО КЪМ ТЕКСТОВЕ ЗА ДЕЦА