Христоматия за малките читатели от 4 клас


Елин-пелин, зелен пелин

народна песен


Елин-пелин, зелен пелин
що се, пелин, полюляваш,
полюляваш, олюляваш?
Дали са те вихри вили,
или вили-самовили?
– Нито са ме вихри вили,
нито вили-самовили.
Ами са ме моми брали,
моми брали, китки вили,
китки вили и наричали:
„Коя китка най-хубава,
най-хубава, най-гиздава,
тая китка за либето,
за либето, за първото!


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА