Христоматия за малките читатели от 4 клас


Елен

Петко Р. Славейков


Един елен, сляп с едното око, пасял край морето. Стоял със здравото си око откъм сушата, за да вижда ловците, а ослепеното било обърнато към морето, откъдето не очаквал някаква опасност. Но се случило така, че някакви моряци, съзрели елена. Прицелили се и го ранили. Когато паднал, еленът продумал:
– Тежко ми! Откъдето очаквах, не пострадах, а откъдето не очаквах, оттам ме сполетя злото.

Много пъти, което мислим, че е опасно, се оказва полезно, а което мислим за полезно, се оказва вредно.


ОБРАТНО КЪМ БАСНИ ЗА ДЕЦА