Христоматия за малките читатели от 3 клас


Заспало ми и детенце

народна песен


Заспало ми и детенце
в позлатена люлчица.
Майка му го будеше,
будеше и викаше:
– Я стани ми, детенце,
да погледнеш лазарки,
как хубаво играят –
с жълти чехли потропват,
шити поли развяват,
ръченица играят.


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА