Христоматия за малките читатели от 3 клас


Вечер

Дора Габе


От всичко най обичам, като тръгне колата по хълма. Най-първо се вижда главата на коня върху небето, сетне гърбът му, сетне брат ми, дето кара. А като стигнем горе, изведнъж се вижда ливадата и всичките косачи. Те не знаят какво им носим. Няма да го кажа, нека познаят сами!
Боже, какво е сестричето ми. С нея не може да се играе на нищо! Обади им го, преди да познаят! Не мисли, не чака, изведнъж го казва…
Сега косачите мислят, че ние сме най-добрите деца на света, защото им носим ядене всяка вечер. Само добрите деца се грижат за другите. И мама е най-добра!
Слънцето захожда и вятърът си отишел. По-добре е без него, защото пищи в ушите и не се разбира, когато човек приказва. Щом си отиде слънцето, и той си отива. Нивите вече не шумят, защото им се спи. Още е светло, а вече им се спи.
– Защо е светло?
– Как защо?
– Нали слънцето залезе!
– Денят не ще да си иде!
– Ами ако не си отиде?
– Ей сега ще дойде нощта и ще го изпъди.
Наистина тя дохожда всяка вечер и го пъди.
От всичко най обичам, когато щурците пеят. Тогава напълват колата със сено и дохожда големият косач с нас. Сега другите косачи казаха „довиждане“ и ни изпратиха до пътя. Пътят се не вижда, защото тъмното пълзи по него и нивите не го пущат.
Сеното мирише на бабина душица и цветя.
Колко тежко диша конят. Брат ми кара прав. Цял се вижда на небето. Главата му станала голяма, а ръцете му дълги.
Тъмното прегърна колата, и нас прегърна, и щурците, и нивите, и целия свят прегърна. Колко е добър целият свят! От всичко най-много го обичам.
Сестричето ми заспа. Къде отиваме… Нивите дишат, като спят, и пътят влиза в тях.
– Това нощта ли е?
– Нощта.
– Каква е топла, каква е добра, също като мама…
Конят диша тежко и не се вижда де върви колата, само сѐ потъва, потъва… Де отиваме…
– Де отиваме?
– Вкъщи.
– Ах, наистина. Нали конят знае пътя. И когато е най-тъмно, пак го намира. Защото е наш. И пътят е наш, и тези ниви са наши. Всичко е наше…
– Нали всичко е наше?
– Всичко.
Колко обичам всичко!


ОБРАТНО КЪМ РАЗКАЗИ ЗА ДЕЦА