Христоматия за малките читатели от 3 клас


Рано ранила Детелина

народна песен


Рано ранила Детелина,
рано отишла на бял Дунав,
да си мие бели нозе,
и оглежда с черни очи,
с черни очи соколови.
И на Дунав тихом дума:
– Течи, течи, бял Дунаве,
да дотечеш до друго село,
друго село, Филипово.
Тамо жъне мойто либе.
Да му кажеш много здраве
и от мене, и от тебе.
Да му кажеш, бял Дунаве,
денем, нощем съм тъкала,
все дарове копринени,
за свекър и свекърва,
за кумове и роднини.


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА