Христоматия за малките читатели от 3 клас


Пословици за децаКнига на зло не учи.

Никой не се е родил научен.

Работата да се бои от тебе, не ти от нея.

Който работи честно, ще живее по-лесно.

Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо.

Който лете не работи, той зиме гладува.

Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш.

Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.

Лошо време се оправя, лош човек – никога.

Богат е, който е здрав.

Лоша рана заздравява, лоша дума не се забравя.

Малкото камъче обръща колата.

По дрехите посрещат, по ума изпращат.

Помогни си сам да ти помогне и Господ.

С какъвто се събереш, такъв ставаш.

Сговорна дружина планина повдига.

С труд и постоянство всичко се постига.


ОБРАТНО КЪМ ТЕКСТОВЕ ЗА ДЕЦА