Христоматия за малките читатели от 3 клас


Пеперуда

народна песен


Литнала е пеперуда,
и на Бога се помолила:
– Дай ми, Боже, тъмен облак,
да зароси ситна роса,
да се роди жито, просо,
да се хранят малки деца,
малки деца, сиромаси!
Па я дочу мили Господ,
та зададе тъмен облак,
та зароси ситна роса,
та се роди жито, просо.
Нахрани си сиромаси.
Вай дудоле, дай Боже дъжд!


ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА