Христоматия за малките читатели от 3 клас


Лисица и глиган

Петко Р. Славейков


Веднъж лисицата видяла един глиган да си точи зъбите, и го попитала:
– Защо си остриш зъбите сега, като нямаш нужда?
А той отговорил:
– Не правя това без причина, защото когато ми потрябват, не ще имам време да ги наостря. Затова трябва да бъдат готови.

Трябва да сме подготвени, преди да сме изпаднали в опасност.


ОБРАТНО КЪМ БАСНИ ЗА ДЕЦА