Христоматия за малките читатели от 3 клас


Ленивко

Елисавета Багряна


Блазе ти, Писано,
че не ставаш рано,
училище нямаш,
уроци не учиш!
Само си мяучиш,
или спиш на топло,
или гониш птички,
пък те галят всички.

Не те мият сутрин
със вода студена –
както мият мене.
Твоето кожухче
всякога е здраво.
Това не е право!
Мойте панталони
само да се късат,
на мен да се въсят!…

   

Да бях и аз котка –
да си спя нечуто
на мама на скута…
Да ми се не карат,
„лош“ да ми не казват,
да ме не наказват!…
Че съм бил животно –
туй не е срамотно!


ОБРАТНО КЪМ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ДЕЦА