Христоматия за малките читатели от 3 клас


Гатанки за деца трети класКрила няма, а лети.
Що е то? ВреметоЧетири крака има и пак не може да ходи.
Що е то? МасатаБяла гъска на един крак стои.
Що е то? ЗелкатаВсе яде и никога не се наяжда.
Що е то? ОгънятЧуваш го, а не го виждаш.
Що е то? ВятърътЗъби няма, пък хапе.
Що е то? СтудътРога има – вол не е,
мляко дава – крава не е,
брада носи – поп не е.
Що е то? КозатаЕсенна сметанка
Събирам в гората листо след листо,
така да броя се научих до с . . !
Но лист подир лист продължава да пада
и скоро ще знам да броя до х . . . . . !
А щом оголее последният клон,
ще знам за броя и до цял м . . . . . !
Панчо ПанчевГреят над нас милиони цветя,
милиони цветя с красота несравнима.
Денем увяхват. Цъфтят през нощта.
Денем ги няма. Нощем ги има.
Що е то? Звездите
Георги Струмски


ОБРАТНО КЪМ ТЕКСТОВЕ ЗА ДЕЦА