Христоматия за малките читатели от 3 клас


Гаргата и стомната

Авиан


Гаргата зърнала стомна с водица, на дъното блеснала. Как ли не бутала стомната — силите й не достигали и не могла да изсипе водата, та жаждата мъчеща да утоли. И тогава със хитрост се справила гаргата. Камъни малки напускала вътре и скоро се вдигнала ценната течност в съда, та така се напила хитрушата.

Баснята учи ни с малкия пример на птицата: силата, даже и твърде голяма, е винаги слаба пред разума.


ОБРАТНО КЪМ БАСНИ ЗА ДЕЦА