Христоматия за малките читатели от 3 клас


Дивачка (откъс)

Йордан Йовков


Галунка излиза от къщи с решето в ръце. Тя още не сварва да извика: „Кът-кът-кът-кът! – и от всички страни с крясък и с отпуснати крила, за да тичат по-бързо, кокошките идват при нея. Около Галунка се събира голям гъст и пъстър куп, сред който тя, като гребе от решетото, хвърля шепа след шепа просо, което светва във въздуха на златни струи. Някоя кокошка подскача и изкрещява, клъвната от друга. Други се сбиват, настръхнали, с разрошени шии. С една дълга пръчка Галунка слага ред сред тоя гладен и немирен народ – почуква лошите, които се кълват, почуква и много лакомите, за да идат по-назад, та да могат и по-слабите и по-малките да си клъвнат и те нещичко.
Просото свършва и Галунка сякаш забравя кокошките. Усмихната, зарадвана гледа настрана: гледа една сива патица, сива като яребица, също като яребица поръсена с тъмночервени капки по гърдите, с тънък бял пръстен около шията. Около нея, като живи пъргави буболечки, ходят из тревата малки патета, черни, с жълти петна като очи, с широки човчици като лопатки.
Сивата патица е любимката на Галунка. Патиците, както се знае, рядко люпят, но сивата патица бе измътила сама – още една причина, за да я обича Галунка.
От решетото тя извади паница със забъркани трици. Взе от тях и хвърли на сивата патица. Като същински бръмбарчета, бързи, лакоми, патетата се нахвърлиха на триците. Майка им стоеше настрана. Искаше да избяга, но не можеше да ги остави. Меко, пресипнало погракваше.
– Ела, страхливке, какво бягаш толкова – говореше ѝ Галунка. – Ух, каква си дивачка!
С повдигната глава, изгладена, спретната, патицата като че щеше да хвръкне – толкоз много приличаше на дива. Неопитомена беше, недоверчива, хубавица беше и все пак имаше майчинско сърце.
– Дива си, дива ... – говореше ѝ Галунка.
Тя наистина беше дива. Но беше хубава, с пригладени пера, напета, червена по гърдите, като яребица. И добра майка беше – сама, без ничия помощ, беше извела челядта си из гъстия буренак, дето имаше нахвърляни зелени стъкла и се въдеха змии.


ОБРАТНО КЪМ РАЗКАЗИ ЗА ДЕЦА