Христоматия за малките читатели от 2 клас


Слепият и куцият

народна приказка

Тръгнали на път двама души: единият бил сляп, а другият – куц. Стигнали до една река. Куцият рекъл:
– Стигнахме до една дълбока река и не ще можем да минем отвъд, защото няма мост. За газене дума да не става, защото водата е дълбока. Аз имам само един крак, а ти нямаш очи. Речем ли да нагазим – ще се удавим.
Слепият се замислил. След малко той попитал другаря си:
– Виж дали няма наблизо брод?
– Брод има при речния завой, но там водата е бърза и трябват здрави крака.
– Заведи ме там! – казал слепият.
Куцият го повел. Когато стигнали до речния брод, слепият казал:
– Аз имам два здрави крака, а ти имаш две здрави очи. Качи се на гърба ми и казвай къде да стъпвам. Аз ще те пренеса през реката.

Речено-сторено. Със съгласие и взаимна помощ слепият и куцият прегазили водата и продължили пътя си.

ОБРАТНО КЪМ ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА