Христоматия за малките читатели от 2 клас


Селянинът и кучета

Иван Крилов

Един заможен селянин се славел като голям скъперник. Все се чудел как да спести пари и затова веднъж решил вместо да плаща на градинар да му полива градината, на хлебар да му пече хляб и на пазач да му пази къщата, да възложи на кучето да върши всичко това. Хората се чудели как едно куче може да е и градинар, и хлебар, и пазач, но кучето било доволно, защото очаквало да му плащат тройно, а селянинът си мислел само за изгодата.
Веднъж той отишъл в града на пазар. Там си купил каквото си купил, повеселил се колкото се повеселил и се прибрал. Влязъл в двора си и що да види – зеленчуците в градината били изсъхнали, хляб нямало, а къщата му била разграбена от крадци! Селянинът се хванал за главата и започнал да се кара на кучето, а то се оправдало:
„Не успях да полея градината, защото трябваше да обикалям къщата да я пазя от крадци! Не успях да опазя къщата, защото трябваше да пека хляб! Не успях да опека хляб, защото трябваше да полея градината!“.

Поуката е, че който с много неща наведнъж се залавя, нищо не успява да свърши накрая.

ОБРАТНО КЪМ БАСНИ ЗА ДЕЦА