Христоматия за малките читатели от 2 клас


Птицата и прилепът

Езоп

Птицата пеела нощем в окачена на прозореца клетка. Привлечен от гласа ѝ, долетял прилеп и я попитал защо мълчи денем, а през нощта се е разпяла. Птицата му отвърнала, че си има причина – преди време пеела през деня и затова попаднала в клетка, но оттогава поумняла. А прилепът отбелязал:
– Трябвало е да се държиш толкова предпазливо, преди да са те хванали, а не сега, когато вече няма никаква полза!

Баснята показва, че след бедата, разкаянието е безполезно.

ОБРАТНО КЪМ БАСНИ ЗА ДЕЦА