Христоматия за малките читатели от 2 клас


Провикна се зелен здравец

народна песен

Ой, провикнал се зелен ми здравец
от гора зелена:
– Аз съм цвете най-миризливо
от всичките цветя.
Кога мине вакло ми стадо
по мене, из мене
размирисва цела ми гора
на здравец, на здравец.
Отде го дочу ран босилек
от росна градинка
и си се виком, виком провикна:
– Аз съм цвете най-миризливо
от всичките цветя.
Мен ме берат млади невести,
мене берат,
на хоро ме носят.

ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА