Христоматия за малките читатели от 2 клас


Коледарска песен

народна песен

Станинине, господине!
Подухна си вихрен вятър,
вихрен вятър над бял Дунав,
та подкара врана коня.
На коня – синьо седло,
на седлото – мъжко дете,
на детето – зелен венец,
на венеца всякакво е,
всякакво е горско цвете.
Най-отгоре цвете здравец –
да е детето много здраво,
много здраво, много живо!

ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА