Христоматия за малките читатели от 2 клас


Хубава мома

народна песен

Рано рани малка мома,
рано рани в неделя,
в неделя преди зори.
Измела си вкъщи, вънка,
вкъщи, вънка пред вратата.
Смет хвърлила в градинчица,
в градинчица, под дюлчица,
че си грабна бели менци,
че си отиде сред селото,
сред селото, на мегдана,
на мегдана до чешмата.
Измила си бялото лице,
бялото лице, белите ръце,
че се високо провикнала:
– По-хубава съм от слънцето,
дваж по-хубава от месеца!

ОБРАТНО КЪМ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ДЕЦА