Христоматия за малките читатели от 1 клас


Вълкът и старицата

Лев Толстой

Един гладен вълк търсел плячка. Накрай село той дочул – в една къща плаче момченце и бабата му казва:
– Ако не престанеш да плачеш, ще те дам на вълка.
Вълкът не отишел понататък, а зачакал да му дадат момченцето. Настъпила нощта: той все чакал и чул – бабата пак занареждала:
– Не плачи, детенце; няма да те дам на вълка; само да дойде вълкът – ще го убием.
Тогава вълкът си помислил:
– Ясно, тука едно говорят, а друго вършат – и се махнал от селото.

ОБРАТНО КЪМ РАЗКАЗИ ЗА ДЕЦА