Христоматия за малките читатели от 1 клас


Три хляба и едно кравайче

Лев Толстой

Един селянин огладнял. Купил си един хляб и го изял; но му се искало още да яде. Купил си втори хляб и него изял; но все още му се искало да яде. Купил си трети хляб и него изял; и пак му се искало да яде. Най-подир си купил кравайчета и като изял едно, станал сит. Тогава селянинът се ударил по челото и рекъл:
– Ама че съм глупак! Защо изядох туй за туй толкова хлябове? Още в началото трябваше да изям едно кравайче.

ОБРАТНО КЪМ РАЗКАЗИ ЗА ДЕЦА