Христоматия за малките читатели от 1 клас


Най-кратката приказка

Джани Родари

Веднъж трима разказвачи си направили състезание – победител трябвало да стане този, който знае най-кратката приказка.
Първият разказал приказка от сто думи.
Вторият разказал приказка от петдесет думи.
Третият останал мълчалив и нищо не разказал.
– Е, и? – попитали другите двама. – Няма ли да кажеш нещо?
– Аз вече свърших. Моята приказка е озаглавена „Мълчанието е злато“.
Другарите му признали, че неговата приказка е най-кратка и му връчили награда. Но така и не се разбрало каква е била наградата.

ОБРАТНО КЪМ РАЗКАЗИ ЗА ДЕЦА