Христоматия за малките читатели от 1 клас


Косето и лозарите

народна приказка

Дошла пролет. Лозари тръгнали да режат лозята. Повикали и коса да помага.

– Хайде, косе, да режем лозята!

– Сега не мога! – рекъл той. – Сега си правя гнезденце.

Дошло време лозето да се прекопае. Лозарите пак повикали на помощ косето, а то им отвърнало:

– Не мога. Сега мътя яйчицата си, трябва да ги топля, че да ги излюпя. Работа имам много.

Дошло време за връзване, косето пак не пожелало да помогне.

– Хайде, косе, да връзваме!

– Не мога – отвърнал косът. – Малки са ми пиленцата.

Узряло гроздето. Тръгнали лозарите да го берат.

– Хайде, косе, да берем грозде! – извикали му берачите на шега.

– Ей сега, ей сега! – радостно извикал косът – Чакайте да повикам и малките да помагат!

Ала лозарите му рекли:

– Почакай, косе, почакай! Който не работи, не трябва да яде.

ОБРАТНО КЪМ ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА