Христоматия за малките читатели от 1 клас


ГатанкиЗлатна пшеница в синя паница.
Що е то? Звездите
Рога има – вол не е.
Самар носи – кон не е.
Бразда оре – орач не е.
С перо пише – поп не е.
Що е то? Охлюв
Сиво свито с игли покрито.
Що е то? Таралеж
Бяла, бяла лехица
с черна, черна пшеница,
жънеме я с очите,
мелиме я с главите
и с погача богата
храниме си душата.
Що е то? Книгата
Пролет се облича, есен се съблича.
Що е то? Дървото
Дълга Яна кривулана,
снага има, сянка няма.
Що е то? Реката
Два коня имам –
вържа ги – ходят,
отвържа ги – стоят.
Що е то? Обувките

ОБРАТНО КЪМ ТЕКСТОВЕ ЗА ДЕЦА