Христоматия за малките читатели от 1 клас


Галена мома – работна невеста

народна приказка

Расла в едно село мома, хубава била, но галена. Идвали да я искат за снаха, а майка ѝ на всички отговаряла:

– Момата ни е галена, тя не е научена да работи ...

Щом чуели това, сватовете си отивали. Но един старец рекъл:

– Нека. У нашето село, който иска да работи – работи, който не иска – така си седи.
Вдигнали сватба.
И още на другия ден всички се хванали на работа. Само невестата седяла и нищо не похващала. Събрали се синовете и снахите на обед. Разчупил свекърът питата на толкова парчета, колкото души били на трапезата.

– А за невестата? – рекла свекървата.

– Тя не е гладна – отвърнал той. – Когато човек не работи, не огладнява.
Подир пладне всички пак се хванали на работа. Само невестата седяла и нищо не похващала.
Събрали се да вечерят и разчупил свекърът питата.

– А за невестата? – рекла свекървата.
– Тя не е гладна – отговорил той. – Когато човек не работи, не огладнява.

След вечеря всички заспали.
Само гладната невеста не мигнала. Още не съмнало, станала и измела двора, поляла цветята, издоила кравата, взела една мотика и почнала да копае.
Видял свекърът колко много работа е свършила и доволен засукал мустак.

– Дъще – рекъл ѝ, – ела да похапнем, а после ще копаем всички.
Хвърлила невестата мотиката и право на трапезата!
Минало какво минало, дошли техните да я видят. Припнала невестата, отворила портите и извикала:
– Мамо, тате, слизайте по-скоро от колата и се хващайте на работа! Тук не е като у нас! Тук който не работи, не му дават да яде!

ОБРАТНО КЪМ ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА