Христоматия за малките читатели

Текстове за 1 клас

ПРИКАЗКИ

РАЗКАЗИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГАТАНКИ

Текстове за 2 клас

ПРИКАЗКИ

БАСНИ

РАЗКАЗИ

НАРОДНИ ПЕСНИ

ГАТАНКИ

Текстове за 3 клас

ПРИКАЗКИ

БАСНИ

РАЗКАЗИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

НАРОДНИ ПЕСНИ

ГАТАНКИ

ПОСЛОВИЦИ

Текстове за 4 клас

ПРИКАЗКИ

ЛЕГЕНДИ

БАСНИ

РАЗКАЗИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

НАРОДНИ ПЕСНИ

ГАТАНКИ

ПОСЛОВИЦИ